برنامه باشگاه های ورزشی

برنامه کلاس های ورزشی ویژه بانوان

ردیف رشته ورزشی نام مربی نام باشگاه آدرس باشگاه روزهای کاری ساعت کاری
۱ هندبال نادری مجموعه ورزشی شهداء سالن شهداء خیابان دکتر فاطمی-اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء دوشنبه – سه شنبه ۱۶:۳۰-۱۵
۲ بادی ریتم- ،یوگا، پیلاتس محبوبه ساعدی جسم و اندیشه خیابان امام – کوچه گلستان ۷ همه ایام هفته پیلاتس روزهای فرد ساعت ۱۶-

یوگا روزهای زوج ساعت۱۷-

بادی ریتم روزهای زوج ساعت ۱۵ و روزهای فرد ساعت۱۷:۳۰

۳ پیلاتس – ایروبیک- آمادگی جسمانی سمانه کارگر پدیده بلوار ۲۲ بهمن زیرزمین حسینیه علی اکبر همه ایام هفته ۱۰:۳۰-۸

۱۹-۱۶:۳۰

۴ بدنسازی – ایروبیک نجارزاده شهداء(اسفندیارپور) خیابان دکتر فاطمی – جنب اداره ورزش و جوانان همه ایام هفته ۱۲-۸
۵ ژیمناستیک سمانه کارگر سالن کشتی خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء شنبه – چهارشنبه ۱۶:۱۵-۱۵
۶ ایروبیک شاه حیدری مجموعه ورزشی شهداء سالن کشتی خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء همه ایام هفته ۹:۳۰-۸
۷ کیوکوشین کاراته – بدنسازی قرایی مجموعه ورزشی امام حسین (قرایی) خیابان ولی عصر – کوچه یاس ۲۰ –بلوار شهید حقگو روزهای فرد ۲۱-۱۶:۳۰

 

 

رشته  ورزشی نام مربی نام باشگاه آدرس باشگاه روزهای کاری ساعت کاری
۸ والیبال موسی پور مجموعه ورزشی شهداء سالن کوثر خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء روزهای زوج ۱۵-۱۳:۳۰
۹ ایروبیک قنبری سیستانی خیابان دستغیب – روبروی تامین اجتماعی همه ایام هفته ۱۱:۳۰-۸:۳۰

۱۷-۱۴

۱۰ تکواندو فرخی مجموعه ورزشی شهداء سالن کشتی خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء دوشنبه – پنج شنبه – جمعه پنج شنبه – جمعه ۱۱-۹

دوشنبه ۱۶-۱۴:۳۰

۱۱ والیبال مژگان ایراندوست سالن مولای متقیان خیابان دکتر فاطمی – تربیت بدنی آموزشگاه ها روزهای فرد شنبه – پنج شنبه ساعت ۱۶-۱۴:۳۰

یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه ۱۷:۳۰-۱۶

۱۲ والیبال جهانشاهی سالن مولای متقیان خیابان دکتر فاطمی – تربیت بدنی آموزشگاه ها دوشنبه – چهارشنبه – پنج شنبه دوشنبه – چهارشنبه ساعت ۱۶-۱۴

پنج شنبه ۱۱-۹

۱۳ ووشو رحیمی سالن شهداء خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء روزهای فرد ۱۷:۳۰-۱۶:۳۰
۱۴ ژیمناستیک جهانشاهی سالن تربیت بدنی آموزشگاه ها خیابان دکتر فاطمی – تربیت بدنی آموزشگاه ها پنج شنبه ۱۱-۹:۳۰
۱۵ دو ومیدانی سیستانی سالن کشتی خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء روزهای زوج ۱۲:۳۰-۹:۳۰
۱۶ تنیس روی میز فاطمه خدامی سالن تربیت بدنی آموزشگاه ها خیابان دکتر فاطمی – تربیت بدنی آموزشگاه ها پنج شنبه ۱۱-۹

 

 

 برنامه کلاس های ورزشی ویژه آقایان

ردیف رشته ورزشی نام مربی نام باشگاه آدرس باشگاه روزهای کاری ساعت کاری
۱ کشتی حسن میر محمدی– معین طیبی مجموعه ورزشی شهدا سالن کشتی خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء روزهای زوج ۲۰:۳۰-۱۹
۲ کیگ بوکسینگ زاهدی مجموعه ورزشی شهدا سالن بوکس(شهداء) خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء روزهای زوج ۲۱-۱۹
۳ اسکیت فرشید خسروی مجموعه ورزشی شهدا سالن کوثر خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء پنج شنبه ها ۱۲-۱۰
۴ کیوکوشین کاراته – بدنسازی قرایی مجموعه ورزشی امام حسین (قرایی) خیابان ولی عصر – کوچه یاس ۲۰ –بلوار شهید حقگو روزهای زوج ۱۶:۳۰-۱۱
۵ بدنسازی اسفندیارپور شهداء(اسفندیارپور) خیابان دکتر فاطمی – جنب اداره ورزش و جوانان همه ایام هفته ۲۴-۱۵
۶ بدنسازی – قویترین مردان سیستانی سیستانی خیابان دستغیب – روبروی تامین اجتماعی همه ایام هفته ۱۷-۱۳
۷ باستانی حجت رشیدی زورخانه جهان پهلوان تختی خیابان ولی عصر – روبروی بانک کشاورزی- زورخانه جهان پهلوان تختی    
۸ ووشو رحیمی مجموعه ورزشی شهدا سالن کشتی خیابان دکتر فاطمی- اداره ورزش و جوانان – مجموعه ورزشی شهداء روزهای زوج ۱۸-۱۶

 

bigtheme