رزرو سالن

جهت رزرو سالن با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

سالن شهداء- زمین چمن مصنوعی: رضا شیراز پور     ۰۹۲۱۱۴۲۵۷۲۴
سالن کوثر: مجید خالقی          ۰۹۲۱۱۴۲۵۷۲۳
سالن کشتی ، بوکس  و زمین چمن طبیعی : مجید معصومی ۰۹۱۳۵۴۰۴۶۹۰

bigtheme