معرفی هیات تیراندازی

رئیس مصطفی عظیمی مصطفی عظیمی
نایب رئیس بانوان  
دبیر  
خزانه دار  
bigtheme