معرفی هیات دوچرخه سواری

رئیس علی سالاری سالاری
نایب رئیس بانوان  
دبیر اکبر خسروی اکبر خسروی
خزانه دار محمدصالح بیرمی نیا صالح برمینیا
bigtheme