معرفی هیات انجمن ورزشی

رئیس محسن جلالی محسن جلالی
نایب رئیس بانوان قدسیه عبداللهی
دبیر عطیه عبداللهی  عطیه عبدالهی
خزانه دار طاهره موسی پور  طاهره موسی پور (۲)

 

bigtheme